"Buyee" บริการตัวกลางจากญี่ปุ่น | ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น!
Buyee

สินค้าทั้งหมด

จัดเรียงตาม

ขั้นตอนให้บริการ

เราประมูลในนามของคุณ แล้วจัดส่งสินค้าที่คุณประมูลชนะไปยังที่อยู่ของคุณในต่างประเทศ!

ดูเพิ่มเติม

 • ประมูลหรือซื้อ

  ประมูลหรือซื้อจาก Buyee!

 • มาถึงที่คลังสินค้า

  เมื่อสินค้าของคุณมาถึงคลังสินค้าของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทาง e-mail และผ่านทางเพจของฉัน

 • การชำระเงินและการเตรียมการจัดส่งระหว่างประเทศ

  ทำการชำระเงินสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งสินค้าของสำหรับคำสั่งซื้อนี้รวมกับคำสั่งซื้ออื่นได้อีกด้วย

 • รับสินค้าของคุณ

  โปรดรอสักนิด
  จนกว่าสินค้าของคุณจะมาถึง